Mevzuatlar

7201 Sayılı Kanun

3185

TEBLİGAT KANUNU(1)

Kanun Numarası              : 7201

Kabul Tarihi                     : 11/2/1959

Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 19/2/1959   Sayı : 10139

Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 3   Cilt : 40   Sayfa : 147

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki

Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”, Cilt: 1  Sayfa: 505

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara

göre

Mevzuatın Devamını Okuyun 7201 Sayılı Kanun