Mevzuatlar

1163 Sayılı Kanun

4571

KOOPERATİFLER KANUNU (1)

Kabul Numarası                : 1163

Kabul Tarihi                      : 24/4/1969

Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 10/5/1969   Sayı : 13195

Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5   Cilt : 8   Sayfa : 1955

*

* *

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara

göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

*

* *

BİRİNCİ BÖLÜM

Kooperatif ve Kuruluşu

A) Tarif:

Madde 1 –(Değişik: 21/4/2004 – 5146/ 1 md.)

Mevzuatın Devamını Okuyun 1163 Sayılı Kanun