Mevzuatlar

77583 Sayılı Tüzük

2389

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 4/12/1973,    No: 7/7583

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 25/8/1971,    No: 1475

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 11/1/1974,    No: 14765

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi: 13, S. 443

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde,işçilere aityatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken

Mevzuatın Devamını Okuyun 77583 Sayılı Tüzük

912109 Sayılı Tüzük

3251

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8.8.1991,    No : 91/2109

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 26.2.1985, No : 3155

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 16.9.1991, No : 20993

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 31,   S. 2520

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Deyimler ve Kuruluş

Kapsam

Madde 1 – Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun

Mevzuatın Devamını Okuyun 912109 Sayılı Tüzük

410424 Sayılı Tüzük

1361

ZONGULDAK LİMANI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 9.6.1958,No: 4/10424

Dayandığı Kanunun Tarihi              :14.4.1341,No: 618

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :13.8.1958,No: 9980

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :3, Cildi: 39, S. 1301

BİRİNCİ BÖLÜM

Liman sınırları

Madde 1 – Zonguldak Limanı mıntakası;arzı 41˚.34′.45″ Kuzey,tulü 32.04′.30″ doğudaki Filyos mevkii (Hariç) ile arzı 41˚.23′.10″ Kuzey, tulü 31˚.37′.50″ Doğudaki Çavuşağzı mevkii (Dahil) arasında kalan deniz sahasıdır.

Liman mıntakası

Mevzuatın Devamını Okuyun 410424 Sayılı Tüzük

411142 Sayılı Tüzük

1371

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ VE ALETLERİ HAKKINDA

NİZAMNAME

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.12.1958, No: 4/11142

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 15.5.1957,No: 6968

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 4.2.1959, No: 10126

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3, Cildi 40, S. 110

BİRİNCİ KISIM

Esaslar

Madde 1 – Bu Nizamnamede yazılı:

a) Ham madde tabirinden, zirai mücadele ve koruma ilaçlarının imal veya ihzarında kullanılan ve

Mevzuatın Devamını Okuyun 411142 Sayılı Tüzük

62074 Sayılı Tüzük

1589

ZİRAİ MÜCADELE ENSTİTÜ VE

İSTASYONLARINDA ÇALIŞTIRILANLARIN

UZMANLIK VE UNVANLARI

HAKKINDA TÜZÜK (1)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 10.8.1963, No : 6/2074

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 15.5.1957, No : 6968

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 10.9.1963, No :11501

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi: 2, S. 1819

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüzüğün kapsamı

Madde 1 – Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Mücadele Enstitüsü

Mevzuatın Devamını Okuyun 62074 Sayılı Tüzük

63346 Sayılı Tüzük

1669

ZIRAİ KARANTİNA TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 6.8.1964,   No : 6/3346

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 15.5.1957, No : 6968

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 2.9.1964,   No : 11796

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 3,   S. 3006

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüzüğün kapsamı ve tarifler

Madde 1 – İthale mani teşkil eden veya mücadeleye tabi tutulan veya yeni bir buluşma

Mevzuatın Devamını Okuyun 63346 Sayılı Tüzük

411999 Sayılı Tüzük

1467

ZIRAAT ODALARI VE ZIRAAT ODALARI BİRLİĞİ

NİZAMNAMESİ

Bakanlar kurulu Kararının Tarihi   : 7.8.1959, No: 4/11999

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 15.5.1957, No: 6964

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 4.9.1959, No: 10297

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3, Cildi: 40, S. 1459

BİRİNCİ BÖLÜM

Azalık ve kayıt işleri

Madde 1 – Bu Nizamnamede yazılı (Kurum) tabiri, devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden hükmi şahısları ve

Mevzuatın Devamını Okuyun 411999 Sayılı Tüzük

912526 Sayılı Tüzük

3265

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE

YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 18/12/1991,    No : 91/2526

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 6/5/1960,         No : 7472

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 24/1/1992,      No : 21121

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 31, S. 2537

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Yetki

Kapsam

Madde 1 – Ziraat fakültelerini bitiren ziraat yüksek mühendisleriyle ziraat mühendislerinin ve yabancı ülkelerdeki ziraat

Mevzuatın Devamını Okuyun 912526 Sayılı Tüzük

212690 Sayılı Tüzük

345

YERLİ SINAİ MAMULATIN İŞARETLENMESİ

HAKKINDA NİZAMNAME

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :     15/1/1940,     No: 2/12690

Dayandığı Kanunun Tarihi              :     10/6/1930,     No: 1705

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    :       3/2/1940,     No : 4424

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :   3, Cildi: 21,     S.318

Madde 1 – İcra Vekilleri Heyetince tayin ve ilan edilecek yerli mamul ve yarı mamul sınai mevaddın, yerine göre, üzerine, zarf ve

Mevzuatın Devamını Okuyun 212690 Sayılı Tüzük

51465 Sayılı Tüzük

1563

YERALTI SULARI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.7.1961,No : 5/1465

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 16.12.1960, No : 167

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 8.8.1961, No : 10875

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 4, Cildi: 1, S. 2975

Tüzüğün maksadı :

Madde 1 – 167 sayılı Yeraltı Suları hakkındaki Kanunun tatbikatı, aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince hazırlanan

Mevzuatın Devamını Okuyun 51465 Sayılı Tüzük

200914633 Sayılı Tüzük

2527

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ

GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2.7.1974,      No : 7/8602

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 25.8.1971,    No : 1475

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 12.9.1974,    No : 15004

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi: 13, S. 2614

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Madde 1 – İş Kanunu

Mevzuatın Devamını Okuyun 200914633 Sayılı Tüzük

41053 Sayılı Tüzük

885

VAZİFE MALULLÜKLERİNİN NEVİLERİ İLE

DERECELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 13.7.1953, No: 4/1053

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 8.6.1949, No: 5434

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 15.8.1953, No: 8485

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3, Cildi: 34, S. 1763

Madde 1 – 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 52 nci maddesinde 6 derece

Mevzuatın Devamını Okuyun 41053 Sayılı Tüzük

313653 Sayılı Tüzük

631

VAZİFE MALULLÜKLERİNİ BELİRTEN USUL

VE BELGELER HAKKINDA TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 19.9.1951,    No: 3/13653

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 8.6.1949,      No: 5434

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 8.11.1951,    No: 7951

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3,  Cildi: 33, S. 20

Madde 1 – 5434 sayıl kanunun 45 inci maddesinin “a” fıkrasına giren vazife malüllükleri, aşağıda yazılı usul ve

Mevzuatın Devamını Okuyun 313653 Sayılı Tüzük

848429 Sayılı Tüzük

2853

UMUMİ MAĞAZALAR TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 13/8/1984,  No : 84/8429

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 11/8/1982,  No : 2699

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 28/9/1984,  No : 18529

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 24,   S. 2074

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar

Kapsam:

Madde 1 – Umumi mağazaların kuruluş ve faaliyet esasları, umumi mağazaların kurulabilmesi için verilmesi gerekli

Mevzuatın Devamını Okuyun 848429 Sayılı Tüzük

75578 Sayılı Tüzük

2109

ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :   27/12/1972,     No: 7/5578

Dayandığı Kanunun Tarihi              :     10/3/1954,     No: 6368

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :     25/4/1973,     No: 14517

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :  5, Cildi : 12,     S.    1701

WHA22.46

Yirmi İkinci Dünya Sağlık Genel Kurulu,

Uluslararası Karantina Komitesinin onbeşinci raporunun A Bölümünde, Uluslararası Sağlık Tüzüğünün özel olarak

Mevzuatın Devamını Okuyun 75578 Sayılı Tüzük

911871 Sayılı Tüzük

3227

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 23/5/1991, No : 91/1871

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 9/4/1987,   No : 3348

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 30/6/1991, No : 20915

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 31,   S. : 2481

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Deyimler ve Kuruluş

Kapsam

Madde 1 – Bu Tüzük Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevlerini, Teftiş Kurulu

Mevzuatın Devamını Okuyun 911871 Sayılı Tüzük

213992 Sayılı Tüzük

415

TÜRKİYE’DE HARP SİLAH VE MÜHİMMATI YAPAN

HUSUSİ SANAYİ MÜESSESELERİNİN KONTROLÜ

HAKKINDA NİZAMNAME

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :   17/7/1940,       No: 2/13992

Dayandığı Kanunun Tarihi              :   3/1/1940,         No: 3763

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :   27/7/1940,       No 4572

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :   3, Cildi: 21      S. 913

Madde 1 – Kısmen veya tamamen her türlü harb silah ve mühimmatı ile her nevi

Mevzuatın Devamını Okuyun 213992 Sayılı Tüzük

48513 Sayılı Tüzük

1207

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NİZAMNAMESİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 28.12.1956, No : 4/8513

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 29.6.1956,   No :6763

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 17.1.1957,   No :9511

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3,   Cildi : 38,   S.176

Madde 1 – 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilan edilmesi gereken bütün Türkiyeye ait ticaret sicili kayıtlarının yayınlanmasına mahsus

Mevzuatın Devamını Okuyun 48513 Sayılı Tüzük

956593 Sayılı Tüzük

3441

TÜRKİYE KOOPERATİFLERİ DANIŞMA

KURULU TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 10/2/1995   No : 95/6593

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 24/4/1969   No : 1163

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 31/3/1995   No : 22244

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5   Cild : 34   S.:

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Kısaltmalar

Kapsam

Madde 1 – Bu Tüzük, Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma şekil

Mevzuatın Devamını Okuyun 956593 Sayılı Tüzük

200914633 Sayılı Tüzük

3797

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2/2/2009,   No : 2009/14633

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 4/11/2004, No : 5253

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 19/2/2009, No : 27146

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 48 ,    S. :

Varlığı zamanla sınırlı olmayan Türkiye Kızılay Derneği Türkiye Cumhurbaşkanının yüksek himayeleri altındadır.

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Tüzüğün amacı

MADDE 1 –

Mevzuatın Devamını Okuyun 200914633 Sayılı Tüzük

9913624 Sayılı Tüzük

3575

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI

İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE

HİZMETLİLERİNE VERİLECEK HARCIRAH

VE HARCIRAH KARŞILIĞI HİZMET

TAZMİNATLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8/11/1999,  No : 99/13624

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 10/2/1954,  No : 6245

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 15/12/1999,       No : 23907

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 39,   Cild:      S:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç, kapsam

Madde 1 – Bu

Mevzuatın Devamını Okuyun 9913624 Sayılı Tüzük

584 Sayılı Tüzük

1

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ (1)

Milletmeclisi Karar Tarihi              :       5/3/1973,     No: 584

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :     13/4/1973,     No: 14506

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :  5, Cildi : 12,     S. 1850

BİRİNCİ KISIM

Genel hükümler ve tarifler

Dönem, yasama yılı, birleşim ve oturum:

Madde 1 – Yasama dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki milletvekiligenel seçimi arasındaki süre

Mevzuatın Devamını Okuyun 584 Sayılı Tüzük

67677 Sayılı Tüzük

1787

TÜRK STANDARTLARININ UYGULANMASI

HAKKINDA TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 7.2.1967,    No : 6/7677

İlgili Kanunun Tarihi                       : 10.6.1930,  No : 1705

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 22.2.1967,  No : 12534

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 6,   S : 469

BİRİNCİ KISIM

Genel hükümler

Madde 1 – 1705 ve 3018 sayılı kanunlar gereğince iç ve dış ticaret menfaatlerini

Mevzuatın Devamını Okuyun 67677 Sayılı Tüzük

20035960 Sayılı Tüzük

3637

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET

VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA

İLİŞKİN TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 21/7/2003,  No : 2003/5960

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 22/11/2001,No : 4721

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 10/8/2003  ,  No : 25195

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : ,   Cildi : ,   S.

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Tüzüğün amacı,

Mevzuatın Devamını Okuyun 20035960 Sayılı Tüzük

65100 Sayılı Tüzük

1723

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET

VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA

DAİR TÜZÜK (1)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 24.7.1965,  No : 6/5100

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 17.2.1926,  No : 743

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 16.9.1965,  No : 12102

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 4,   S. 3391

BİRİNCİ KISIM

Tüzüğün kapsamı

Kapsam

Madde 1 – Türk Medeni Kanununun velayet, vesayet ve

Mevzuatın Devamını Okuyun 65100 Sayılı Tüzük

71066 Sayılı Tüzük

1877

TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN

VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK (1)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25.7.1970,  No : 7/1066

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 17.2.1926,  No : 743

Yayımlandığı R. Gazete Tarihi        : 21.8.1970,  No : 13586

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 9,   S.: 2592

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kapsam:

Madde 1 – (Değişik : 19/3/1982 – 8/4475 K.)

Türk Medeni Kanunu

Mevzuatın Devamını Okuyun 71066 Sayılı Tüzük

200814307 Sayılı Tüzük

3779

TÜRK HAVA KURUMU TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 20/10/2008,       No : 2008/14307

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 4/11/2004, No : 5253

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 4/12/2008, No : 27074

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 48/,    S. :

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – Bu Tüzüğün amacı, havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve

Mevzuatın Devamını Okuyun 200814307 Sayılı Tüzük

610314 Sayılı Tüzük

1841

TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 9.7.1968,   No : 6/10314

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 25.1.1956, No : 6643

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 27.7.1968, No : 12961

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi : 7,   S. 2710

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüzüğün kapsamı ve genel kurallar

Madde 1 – Eczacıların deontoloji bakımından uymak zorunda oldukları ilke ve kurallar bu

Mevzuatın Devamını Okuyun 610314 Sayılı Tüzük

9811860 Sayılı Tüzük

3497

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8/10/1998   No : 98/11860

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 14/4/1925   No : 618

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 6/11/1998   No : 23515 Mük.

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cild : 38,   S:

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Tüzük, Türk Boğazları’nda seyir, can, mal ve çevre

Mevzuatın Devamını Okuyun 9811860 Sayılı Tüzük

859034 Sayılı Tüzük

2865

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25/1/1985,  No : 85/9034

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 22/9/1983,  No : 2893

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 17/3/1985,  No : 18697

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5,   Cildi: 24,   S. 2095

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Deyimler

Kapsam

Madde 1 – (Değişik: 22/2/2001 – 2001/2130 K.)

Bu Tüzük : Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını

Mevzuatın Devamını Okuyun 859034 Sayılı Tüzük

9913105 Sayılı Tüzük

3557

TRABZON LİMAN TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 12/7/1999  No : 99/13105

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 14/4/1341  No : 618

Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi      : 12/8/1999  No : 23784

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5   Cildi:   S:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Liman Sınırları

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Tüzük, Trabzon Limanının sınırlarını, yanaşma, bağlama ve demir yerlerini,

Mevzuatın Devamını Okuyun 9913105 Sayılı Tüzük

42147 Sayılı Tüzük

G-149

TOPRAK VE İSKAN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ HEYETİ NİZAMNAMESİ (1) (2)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 19.1.1954,  No : 4/2147

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 9.5.1985,    No : 3202

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 16.2.1954,  No : 8633

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3,   Cildi : 35,   S : 306

Teşkilat ve tayin:

Madde 1 – (Değişik: 15/5/1975 – 7/10000

Mevzuatın Devamını Okuyun 42147 Sayılı Tüzük

48232 Sayılı Tüzük

1194

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET

SANDIĞI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 2.11.1956,   No : 4/8232

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 2.6.1934,     No : 2489

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 28.11.1956,  No : 9469

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3,   Cildi : 38,   S. 15

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, idare ve muhabere

Kuruluş:

Madde1 – Toprak Mahsulleri Ofisinin bütün teşkilatiyle müesseselerinde para, menkul kıymetler ve ayniyatı

Mevzuatın Devamını Okuyun 48232 Sayılı Tüzük

74776 Sayılı Tüzük

2105

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :     25/7/1972,     No : 7/4776

Dayandığı Kanunun Tarihi              :     21/7/1971,     No : 1447

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :     21/8/1972,     No : 14283

Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :  5, Cildi : 11,     S.    3012

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel hükümler

Kapsam:

Madde 1 – Ticari işletme rehninin ticaret veya esnaf ve sanat

Mevzuatın Devamını Okuyun 74776 Sayılı Tüzük

Sayfa 1 of 24112345102030...SonSayfa »